การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร

มะเร็งในระบบทางเดินอาหารหมายถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งที่เกิดในอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งในระบบทางเดินอาหารจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย

และทำให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งของอวัยวะอื่นๆในร่างกาย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ สาเหตุของการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งทางเดินอาหาร แบ่งได้เป็นสองปัจจัยหลัก คือปัจจัยภายในอันเป็นเรื่องของพันธุกรรม เชื้อชาติ ประวัติการเจ็บป่วยมีโรคมะเร็งทางเดินอาหารในครอบครัวหรือเคยเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นมาก่อน เช่น รังไข่ มดลูก เต้านม และ ปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็งพวกเอ็น-ไนโตรโซที่พบมากในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารประเภท ปิ้ง ย่าง อาหารหมักดอง อาทิ ปลาเค็ม กุ้งแห้ง กะปิ ปลาร้า เบคอน ปลาหมึกตากแห้ง กุนเชียง เป็นต้น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ สำหรับปัจจัยภายในถือเป็นสาเหตุสำคัญ ต่อการเกิดมะเร็ง โดยมีปัจจัยภายนอกเป็น ตัวเสริมหรือเร่งให้การเกิดมะเร็งเร็วขึ้น หรือมีความเสี่ยงสูงขึ้น

Scroll to Top