ค่าตับสูงเกินปกติ ภัยเงียบอันตรายจากโรคตับ

ค่าตับสูง ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่เพียงเท่านั้น แต่ยังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการกิน พักผ่อนน้อย และความเครียด ที่สามารถส่งผลกับสุขภาพตับได้ ซึ่งความผิดปกติของตับ สามารถตรวจเช็คได้จากการตรวจเลือดโดยดูจากค่า ALT และค่า AST หากพบว่า ค่าตับสูง เกิน 40 U/L แสดงว่า ตับคุณมีปัญหา

หากไม่รีบลดค่าตับ อาจลุกลามไปสู่โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับได้ ค่า ALT และ AST คือ ค่า ALT (alanine aminotransferase) หรือบางทีเรียก ค่า SGPT คือค่าเดียวกัน เป็นเอนไซม์ที่มีมากในเซลล์ตับ หากเกิดจากความเสียหายในเซลล์ตับจะมีค่า ALT สูงกว่าปกติ ค่า AST (aspartate aminotransferase) หรือเรียกกันว่า ค่า SGOT เป็นเอนไซม์ที่ใช้ช่วยตรวจวินิจฉัยภาวะโรคตับ และภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจ โดยเอนไซม์ AST พบได้มากที่ตับ และกล้ามเนื้อหัวใจ สามารถนำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน AST:ALT (SGOT:SGPT) เพื่อบ่งชี้โรคตับได้เบื้องต้น โดยคนที่มีสุขภาพแข็งแรง จะมีค่า AST มากกว่า ค่า ALT อยู่เล็กน้อย ค่าตับ ALT AST เท่าไหร่ถึงปกติ ค่าของ ALT และ AST ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจะแตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายควรมีค่าตับต่ำกว่า 30 IU/L (หน่วยสากลต่อลิตร) ผู้หญิงควรมีค่าตับต่ำกว่า 19 IU/L (หน่วยสากลต่อลิตร) หมายเหตุ ค่าปกติของแต่ละที่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ

Scroll to Top