การออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินอย่างถูกต้อง

การออกกำลังกาย เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใครหลาย ๆ ใช้ในการกระชับหุ่น และลดน้ำหนัก ซึ่งการออกกำลังกายแต่ละประเภทก็จะมีความเหมาะสมกับแต่คน ในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ใช่ว่าจะสามารถออกกำลังได้ทุกประเภท เพราะการที่มีน้ำหนักตัวมาก จะทำให้ข้อต่อของเราต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น

ส่งผลกระทบต่อข้อต่อจนเกิดการบาดเจ็บได้ ฉะนั้น ต้องเลือกลักษณะการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะและอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย และคูลดาวน์ทุกครั้งหลังออกกำลังกาย
เลือกประเภทการออกกำลังกายที่ไม่มีการปะทะหรือกระแทกต่อกระดูก เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน
หลีกเลี่ยงการกระโดด การกระแทกแรง ๆ และไม่หักโหมเกินไป
ออกกำลังกายต่อเนื่องครั้งละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ และหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น ควรออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อร่างกายเกิดความเคยชินจึงค่อยเพิ่มความหนัก
ต้องทำควบคู่ไปกับการทำเวทเทรนนิ่ง เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องควบคุมน้ำหนัก
นอกจากการออกกลังกายแล้ว ใครที่มีน้ำหนักเกิน และต้องการควบคุมน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพ เรื่องของอาหารโภชนการ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ แต่ไม่ควรอด ดแป้งและผลไม้หวาน ๆ ทุกชนิด แต่ควรเน้นผักและโปรตีน จำกัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง พักผ่อนให้เพียงพอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ไปทีละวัน จากวันเป็นสัปดาห์ควบคู่กับการออกกำลังกายก็จะช่วยให้น้ำหนักลดลง สุขภาพดี และยังไม่เป็นการเพิ่มปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มักจะเสี่ยงต่อการมีโรคหรือภาวะที่เป็นข้อห้ามในการออกกําลังกาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพและรับคำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

Scroll to Top