เพิ่มผักและผลไม้ในทุกมื้อช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วขึ้น

การมีระบบย่อยอาหาร การขับถ่ายที่ดี จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มผักใบเขียวหรือไฟเบอร์เข้าไปในทุกมื้ออาหารจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นด้วย ถ้าระบบย่อยดีขับถ่ายคล่อง การกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ ช่วยลดอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้และช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานได้

การกินผักเพิ่ม 1 ส่วนต่อวัน ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 10 เราควรกินผักผลไม้ให้ได้วันละ 5 ส่วน เน้นที่ผักให้มากกว่าผลไม้ โดย 1 ส่วน ประมาณเท่ากับ 1 ทัพพี หรือ 1 กำมือ ยกเว้นผักสดที่ต้องมากกว่า และผลไม้ที่ให้พลังงานสูงที่ต้องน้อยกว่า หลักการเพิ่มเติมที่จะทำให้เราสามารถกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นได้ และยังอาจช่วยลดน้ำหนักได้ คือ กินผักผลไม้ก่อนที่จะกินข้าว หรือก่อนกินอาหารตามปกติ ไม่ใช่ทานหลังอาหาร เพราะการทานผักผลไม้ก่อน จะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้น ทำให้ปริมาณอาหารที่เรากินทั้งหมดใกล้เคียงเดิมแต่มีสัดส่วนผักผลไม้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีแคลอรี่โดยรวมน้อยลง และช่วยให้ลดน้ำหนักได้

Scroll to Top