โปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกของผู้สูงอายุ

ผลการวิจัยพบว่าอุบัติการณ์การเกิดอาการท้องผูกของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของผู้สูงอายุ กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกัน เมื่อรับประทานอาหารกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ในการย่อยเพื่อส่งสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย โดยส่วนที่เหลือจากการย่อยและการดูดซึมจะกลายเป็นกากอาหารและถูกขับออกเป็นอุจจาระ

โดยลักษณะของอุจจาระและการขับถ่ายจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินและสุขภาพของคนๆนั้น อุจจาระจึงเป็นสิ่งที่บอกถึงภาวะสุขภาพได้อย่างหนึ่ง ดังนั้นการสังเกตรูปร่าง ลักษณะ และสีของอุจจาระอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหมือนการเช็กปัญหาสุขภาพด้วยตัวเองในเบื้องต้นที่ทำได้ง่ายๆ การขับถ่ายที่ดี คือการที่ร่างกายสามารถขับอุจจาระออกมาได้ทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง และไม่เกิน 3 ครั้ง เวลาขับถ่ายทำได้ง่าย สะดวก และอุจจาระที่ออกมามีลักษณะนิ่มแต่ไม่เหลวเละ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีปัญหา ‘ท้องผูก’ อาจดูจากการถ่ายอุจจาระได้น้อยครั้งกว่าปกติ หรือน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร่วมกับมีความผิดปกติในขณะขับถ่าย อย่างเช่น การใช้เวลานาน ต้องใช้น้ำฉีดหรือนิ้วช่วยล้วง รวมถึงรู้สึกขับถ่ายได้ไม่สุด ถ่ายออกมาน้อย อุจจาระมีลักษณะแข็ง เป็นเม็ด ผิวขรุขระหรือแห้งแตก และอึดอัดแน่นท้อง แต่หากมีการขับถ่ายมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ก็อาจหมายถึงร่างกายมีสภาวะที่ผิดปกติได้เช่นกัน

Scroll to Top